Heilige Verhalen

Waar stond zo’n heilige nu eigenlijk voor? Een korte introductie op de heiligenlevens achter de begraven heiligen en de nieuwe iconen.

Bekijk het overzicht met Heilige Verhalen.

Destijds maakte de boodschap die deze beeldjes vertelden, deel uit van een collectieve volkscultuur. Met de reformatie zijn niet alleen de beeldjes, maar ook de bijbehorende verhalen begraven geraakt. Heiligen vervulden een rol als intermediair tot god. Door tot hen te bidden kon je hen vragen de aandacht van god te vestigen op jouw probleem. Verschillende heiligen hadden hun eigen aandachtsgebieden.
Heiligen kunnen over het algemeen worden herkend aan vaste symbolen die veelal een relatie hebben met hun leven of (gewelddadige) dood. Een voorbeeld is de heilige Barbara. Zij werd door haar vader opgesloten in een toren en wordt dus altijd met een toren afgebeeld. Uiteindelijk werd zij door haar vader onthoofd waarna hij door de bliksem werd getroffen. Op basis van haar levensverhaal gold de heilige Barbara als beschermster tegen brand, bliksem en een plotselinge dood. Ook is ze vanwege de toren beschermheilige van allerlei bouwvakkers.

Bekijk het overzicht met Heilige Verhalen.