Begraven Heiligen In de bodem van Deventer vonden archeologen tientallen pijpaarden heiligenbeeldjes. <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/begraven-heiligen/begraven-heiligen" title="Naar het overzicht met gevonden heiligen.">Bekijk het overzicht met gevonden heiligen</a>.</p> <p>In kerken en kloosters stonden vooral beelden van natuursteen en hout. Goedkopere pijpaarden beelden vonden ook hun weg naar kleine kapellen, woonhuizen en openbare gebouwen. Ze zijn dan ook verspreid over de hele stad opgegraven.</p> <h2>Heiligenbakkers</h2> <p>De beeldjes werden gemaakt van witte klei, die in een mal werd gevormd en daarna gebakken. Een groep van kleine beeldjes kon heel eenvoudig in serie konden worden gemaakt. Een voorbeeld is het kindje Jezus met duif dat in heel Nederland in grote aantallen wordt aangetroffen. De grotere beelden werden, gezien het gebruik van mallen, ook in serie gemaakt. De aantallen lagen waarschijnlijk veel lager, want het aantal voorbeelden van exact identieke beelden is klein.</p> <h2>Individuele devotie</h2> <p>De pijpaarden beelden waren vooral in de 15de en 16de eeuw populair. In deze periode werd privédevotie belangrijker. Dit uitte zich in een groter belang van het individuele gebed maar ook in vertalingen van de bijbel in de volkstaal. Men ging steeds meer de directe dialoog aan met god zonder tussenkomst van kerkelijke officials.</p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/begraven-heiligen/begraven-heiligen" title="Naar het overzicht van Begraven Heiligen">Bekijk het overzicht met gevonden heiligen</a>.</p> 2016-07-26 15:00:00 +0200 2016-07-26 14:16:24 +0200 2016-09-06 11:54:18 +0200 Nieuwe Iconen Vijf kunstenaars gaven, geïnspireerd door de begraven heiligen en heilige verhalen, deze nieuwe invulling aan de lege nissen aan de buitenzijde van de Lebuïnuskerk. <p>De gevels van de Lebuïnuskerk bieden ruimte voor tientallen of misschien wel honderden heiligenbeelden. Als gevolg van de reformatie is deze laag nooit ingevuld of van de kerk verwijderd. Wat rest zijn lege nissen die overal rondom het monument te herkennen zijn. <br />Hellen Abma, Floor Coolsma, Anno Dijkstra, Anne-Marie van Sprang en Karoly Szekeres gaven een nieuwe aanvulling aan een deel van deze nissen. Uitgangspunt hierbij zijn de begraven heiligen uit de bodem van Deventer. Het verhaal en de essentie van waar de heilige voor staat, dient als inspiratie voor het creëren van nieuwe Iconen. Het idee daarbij is dat het beeld van de heilige verandert, maar dat de boodschap hetzelfde blijft: hedendaagse iconen die de hedendaagse wereldburger van vandaag snapt en die hem zo bekend maakt met oude symboliek en iconografie. Een verbinding tussen oud en nieuw door middel van symboliek.</p> <p>Klik op een kunstenaar voor meer informatie.</p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/nieuwe-iconen/anne-marie-van-sprang" title="Naar de pagina van Anne-Marie"><img src="http://heiligen.deventer.nl/heiligen-1/2016/7/26/nieuwe-iconen/anne-marie.jpg" alt="Anne-Marie" /></a></p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/nieuwe-iconen/anno-dijkstra" title="Naar de pagina van Anno Dijkstra"><img src="http://heiligen.deventer.nl/heiligen-1/2016/7/26/nieuwe-iconen/anno.jpg" alt="Anno" /></a></p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/nieuwe-iconen/floor-coolsma" title="Naar de pagina van Floor Coolsma"><img src="http://heiligen.deventer.nl/heiligen-1/2016/7/26/nieuwe-iconen/floor.jpg" alt="Floor" /></a></p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/nieuwe-iconen/hellen-abma" title="Naar de pagina van Hellen Abma"><img src="http://heiligen.deventer.nl/heiligen-1/2016/7/26/nieuwe-iconen/hellen.jpg" alt="Hellen" /></a></p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/nieuwe-iconen/k-roly-szekeres" title="Naar de heilige pagina van Károly Szekeres"><img src="http://heiligen.deventer.nl/heiligen-1/2016/7/26/nieuwe-iconen/karoly.jpg" alt="Karoly" /></a></p> 2016-07-26 14:16:00 +0200 2016-07-26 14:16:07 +0200 2016-09-06 11:46:28 +0200 Heilige Verhalen Waar stond zo’n heilige nu eigenlijk voor? Een korte introductie op de heiligenlevens achter de begraven heiligen en de nieuwe iconen. <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/heilige-verhalen-1/heilige-verhalen" title="Naar het overzicht met Heilige Verhalen">Bekijk het overzicht met Heilige Verhalen</a>.</p> <p>Destijds maakte de boodschap die deze beeldjes vertelden, deel uit van een collectieve volkscultuur. Met de reformatie zijn niet alleen de beeldjes, maar ook de bijbehorende verhalen begraven geraakt. Heiligen vervulden een rol als intermediair tot god. Door tot hen te bidden kon je hen vragen de aandacht van god te vestigen op jouw probleem. Verschillende heiligen hadden hun eigen aandachtsgebieden.<br />Heiligen kunnen over het algemeen worden herkend aan vaste symbolen die veelal een relatie hebben met hun leven of (gewelddadige) dood. Een voorbeeld is de heilige Barbara. Zij werd door haar vader opgesloten in een toren en wordt dus altijd met een toren afgebeeld. Uiteindelijk werd zij door haar vader onthoofd waarna hij door de bliksem werd getroffen. Op basis van haar levensverhaal gold de heilige Barbara als beschermster tegen brand, bliksem en een plotselinge dood. Ook is ze vanwege de toren beschermheilige van allerlei bouwvakkers.</p> <p><a href="http://heiligen.deventer.nl/heilige-verhalen-1/heilige-verhalen" title="Naar het overzicht met Heilige Verhalen">Bekijk het overzicht met Heilige Verhalen</a>.</p> <p> </p> <p> </p> 2016-07-26 14:15:00 +0200 2016-07-26 14:15:46 +0200 2016-08-23 12:02:31 +0200