Floor Coolsma

Floor Coolsma werkt als beeldend kunstenaar in Deventer.

Zij maakt beelden en tekeningen waarin dieren een hoofdrol spelen, al gaat het tegelijkertijd over menselijke gevoelens. Verstilling, kwetsbaarheid en onschuld zijn telkens in haar werk terug te vinden. Zij maakt zowel tekeningen, installaties als beelden.

floorcoolsma.blogspot.nl

De kunstwerken

Het uitgangspunt van deze opdracht zijn de vondsten van restanten van pijpaarden heiligenbeeldjes. Eigenlijk herken ik veel elementen terug in mijn eigen werk, het lijden, ergens voor staan, beschermen, onschuld, devotie, opoffering, de symboliek.

In mijn werk maak ik meestal gebruik van dieren als vorm, dieren waarop ik wel menselijke gevoelens projecteer. De pijpaarden heiligenbeeldjes zijn mensvormen, maar in de 'attributen' komen wel degelijk ook vaak dieren voor. Dieren die symbool staan voor iets. Dat spreekt me aan. Ik heb de vrijheid genomen om dat als uitgangspunt te nemen.

Met de imposante kerk als drager is het de kunst om een evenwicht te vinden tussen vorm, symboliek en de plek.

Ik heb gekozen voor de duif, het lam en de witte haas. Ook het kindje Jezus heeft voor mij nog iets onschuldigs. Vier vormen dus, waarvan ik er waarschijnlijk drie zal kiezen. Het lam kan horen bij Agnes, maar ook het lam Gods zijn, gedragen door Maria. Het kindje Jezus kan ook bij Maria horen, of bij Anna, als onderdeel van de drie eenheid, of het kindje uit de kribbe zijn... De duif komt ook bij meerdere heiligen voor, vaak als Heilige Geest, vastgehouden door Jezus. En de haas, die zo vaak voorkomt in mijn eigen werk... een heel symbolisch dier, dat ook terug te vinden is in het geloof. Bijvoorbeeld aan de voeten van Maria. Waarschijnlijk niet als onderdeel van een pijpaarden beeldje terug te vinden, maar enige vrijheid heb ik daarin genomen.

De onderste nissen horen voor mijn gevoel bij elkaar, daarom is in beide nissen hetzelfde werk, gespiegeld geplaatst. Waardoor het ornamentachtig wordt en de restvorm ook mee gaat doen in het beeld. De herhaling van vorm is ook een verwijzing naar de 'massa' productie van de pijpaarden beeldjes. Mijn werken zijn als het ware terug gevonden 'puzzelstukjes'. Voortkomend uit een groter geheel, maar nu op zichzelf staand. Ze zijn zelf het aanbidden waard geworden. Net als de vondsten.

Bekijk het interview met Floor Coolsma over haar werk

Lees ook het heilige verhaal van Maria
Lees ook het heilige verhaal van Agnes